Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

29.4.2022

Zveřejnili jsme výzkumné zprávy z monitoringu na lokalitách Jizerskohorské bučiny - Poledník (72 ha) a Ve Studeném (33 ha) z rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR. Výsledky najdete zde.

1.3.2022

Hledáme brigádníky na měření v Žofínském pralese. Více informací zde.

7.10.2021

Člen týmu Modrá kočka Mgr. et Mgr. Pavel Daněk dnes obhájil na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU svoji disertační práci Interakce mezi stromy a půdou v přirozených 
temperátních lesích v prostoru a čase
, zakončil svůj doktorský studijní program a získal titul Ph.D. Blahopřejme!

29.9.2021

Právě provádíme opakovaná dendrometrická měření na lokalitách Jizerskohorské bučiny - Poledník (72 ha) a Ve Studeném (33 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR.

6.9.2021

Dokončujeme podrobná dendrometrická šetření na lokalitách Eustaška (4.5 ha, 4. cenzus) a Bílá Opava (3.0 ha, 3. cenzus) v NPR Praděd. Opakovaná měření zastřešuje dlouhodobá smlouva mezi AOPK ČR a VÚKOZ, v. v. i.

1.6.2021

V novém článku v National Science Review (Li et al.,2021, DOI: 10.1093/nsr/nwaa244) využívajícím data z ForestGEO plochy v Žofínském pralese jsme ve spolupráci s čínskými kolegy představili  novou metodu výpočtu interakcí vyššího řádu na úrovni individuálních stromů. Jedná se o první aplikaci interakcí vyššího řádu při zkoumání vztahů v lesním porostu, kdy se do interakcí započítává velikost a vzdálenost jednotlivých stromů.

8.3.2021

Úspěšnou obhajovou disertační práce Popis porostní struktury přirozeného lesa pomocí pozemního a bezpilotního laserového skenování - kvantifikace korun ve 3D prostoru dne 5.3.2021 zakončil Ing. Martin Krůček doktroské studium v oboru Aplikovaná geoinformatika na MENDELU v Brně. Blahopřejeme!

30.11.2020

Byla dokončena měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (102 ha) a Mionší (173 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR.

27.5.2020

Pralesní tým Modrá Kočka založil svůj oficiální Instagram. Více aktualit o výzkumu našich přirozených lesů v obrazové podobě můžete od nynějška sledovat i tam.

25.5.2020

V období březen - květen jsme provedli 4. celoplošné měření (1973, 1994, 2006, 2020) na lužních lokalitách Ranšpurk (22,3 ha) a Cahnov-Soutok (15,0 ha).