Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

31.1.2020

Článek představující náš program 3D Forest (Trochta et al. 2017) byl zařazen mezi 10 % nejvíce citovaných příspěvků PLOS ONE publikovaných v roce 2017. Děkujeme Vám za Váš zájem! 

26.7.2019

V období květen-červen proběhlo 4. opakované měření stromové situace v pralesovitém jádře (46 ha) Boubínského pralesa. V červenci následovalo iniciální zaměření stromové situace na nové výzkumné ploše Hádecká planinka (10 ha) uvnitř stejnojmenné NPR.

7.3.2019

Od 1.3.2019 je Ing. Kamil KRÁL, Ph.D. vedoucím odboru ekologie lesa VÚKOZ, v. v. i., kde nahradil doc. Ing. Tomáše VRŠKU, Dr. Zástupcem vedoucího byl jmenován Ing. Libor HORT.

19.2.2019

V rámci programu Nová bezzásahová území byl proveden opakovaný monitoring na Hedvíkovské a Lovětínské rokli (NPR Lichnice). Výzkumné zprávy, které hodnotí vývoj na lokalitách za období 2008-2018 najdete zde.

5.2.2019

Chcete si vydělat na pralesní brigádě? Čtěte informační leták zde.

19.10.2018

Na lokalitě Břevniště (30 ha) byl dokončen monitoring výjimečného jedlového porostu pomocí metod statistické inventarizace ve spolupráci v VLS ČR, s.p.

16.9.2018

Proběhlo měření stromové situace na nové výzkumné ploše Jelenka (15 ha) v KRNAP. Jsou registrovány živé i mrtvé kmeny o výčetní tloušťce 5 cm a více. Na části lokality (3 ha) pak i živé kmeny od 1 cm registrační tloušťky.

21.8.2018

Došlo k novelizaci systému hodnocení přirozenosti lesních porostů. Aktuální dokumenty ke stažení zde:  Metodika stanovení přirozenosti lesů v ČR (2018), vč. příloh Tabulka 1 (forumulář hodnocení), Tabulka 2 (soubory lesních typů).

14.6.2018

V pralese (NPR) Salajka bylo provedeno 4. celoplošné měření stromového patra, které navázalo na předešlé cenzy z let 1974, 1994 a 2007.

21.3.2018

V rámci roku českých pralesů byla vydána tisková zpráva na téma exkurze do pralesů. Na rozhlasové stanici ČRo Leonardo Plus byla odvysílaná první ze série reportáží o českých pralesích.