Pavel Daněk - Ph.D.

7.10.2021

Člen týmu Modrá kočka Mgr. et Mgr. Pavel Daněk dnes obhájil na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU svoji disertační práci Interakce mezi stromy a půdou v přirozených 
temperátních lesích v prostoru a čase
, zakončil svůj doktorský studijní program a získal titul Ph.D. Blahopřejme!