Žofín ForestGEO

Jádrová část Žofínského pralesa je od roku 2012 součástí světové sítě ForestGEO, dříve SIGEO. Výzkumná síť ForestGEO je jedinou standardizovanou globální sítí lesnicko-ekologického výzkumu napříč všemi biomy. Výběrem zkoumaných lokalit reprezentuje cca 80 % lesa z povrchu planety Země. Síť vznikla v roce 1980 a nejprve byla zaměřena pouze na lesy tropického pásma CTFS, později byla rozšířena i do subtropů a dalších biomů.

Síť ForestGEO

  • tvoří 70 lokalit
  • ve 27 zemích světa
  • registruje 6 milionů stromů

Registrace stromů

  • registrace všech živých jedinců od 1 cm výčetní tloušťky
  • --zaměření pozice v prostoru
  • --změření výčetní tloušťky
  • --označení štítkem s identifikátorem
  • opakování šetření po 5 letech

Sumář výsledků šetření 2017 [pdf]Odkazy


Publikace

Vašíčková I., Šamonil P., Ubilla A.E.F. Kral K., Danek P., Adam D. 2016 . True response of Fagus sylvatica L. to disturbance: a basis for empirical inference of release criteria for temperate forests. Forest Ecology and Management 374: 174-185.

Janik D., Vrška T., Král K., Adam D., Hort L.; Šamonil P., Unar P., McMahon S. 2016 Tree spatial patterns of Fagus sylvatica expansion over 37 years. Forest Ecology and Management 375: 134-145.

Kim D., Hirmas D.R., McEwan R.W., Mueller T.G., Jin Park S., Šamonil P., Thompson J.A., Wendroth O. 2016 . Predicting the Influence of Multi-Scale Spatial Autocorrelation on Soil–Landform Modeling. Soil Science Society of America Journal 80 (2): 409-419.

Šamonil P., Timková J., Vašíčková I. 2016 . Uncertainty of the detection of disturbance spatial pattern in temperate forests. Dendrochronologia 37: 46-56.

Šamonil P., Daněk P., Schaetzl R.J., Vašíčková I., Valtera M. 2015 . Soil mixing and evolution as affected by tree uprooting in three temperate forests. European Journal of Soil Science 66: 589-603. 

Šamonil P., Kotík L., Vašíčková I. 2015 . Uncertainty of disturbance history detection in forest ecosystems using dendrochronology. Dendrochronologia 35: 51-61.

Anderson-Teixeira K. et al. 2015 . CTFS-ForestGEO: a worldwide network monitoringforests in an era of global change. Global Change Biology 21: 528-549.

Šamonil P., Vašíčková I., Daněk P., Janík D., Adam D. 2014 . Disturbances can control fine-scale pedodiversity in old-growth forest: Is the soil evolution theory disturbed as well? Biogeosciences. 11, 5889-5905.  

Král K., McMahon S.M., Janík D., Adam D., Vrška T. 2014 . Patch mosaic of developmental stages in central European natural forests along vegetation gradient. Forest Ecology and Management 330: 17–28.

Král K., Valtera M., Janík D., Šamonil P., Vrška T. 2014 . Spatial variability of general stand characteristics in central European beech-dominated natural stands – Effects of scale. Forest Ecology and Management 328: 353–364.

Šamonil P., Doleželová P., Vašíčková I., Adam D., Valtera M., Král K., Janík D., Šebková B. 2013 . Individual-based approach to the detection of disturbance history through spatial scales in a natural beech-dominated forest. Journal of Vegetation Science 24: 1167-1184.

Šamonil P., Schaetzl R.J., Valtera M., Goliáš V., Baldrian P., Vašíčková I., Adam D., Janík D., Hort L. 2013 . Crossdating of disturbances by tree uprooting: Can treethrow microtopography persist for 6,000 years? Forest Ecology and Management 307: 123-135.

Trochta J., Král K., Janík D., Adam D. 2013 . Arrangement of terrestrial laser scanner positions for area-wide stem mapping of natural forests. Canadian Journal of Forest Research 43 (999): 355-363.

Vrška T., Král K. 2013 . Žofínský prales kráčí do světa. Ochrana přírody 68 (6): 22-23.

Šebková B., Šamonil P., Valtera M., Adam D., Janík D. 2012 . Interaction between tree species populations and windthrow dynamics in natural beech-dominated forest, Czech Republic. Forest Ecology and Management 280: 9–19. 

Šamonil P., Valtera M., Bek S., Šebková B., Vrška T. Houška J. 2011 . Soil variability through spatial scales in a permanently disturbed natural spruce-fir-beech forest. European Journal of Forest Research. 130: 1075-1091. 

Král K., Janík D., Vrška T., Adam D., Hort L., Unar P., Šamonil P. 2010 . Local variability of stand structural features in beech dominated natural forests of Central Europe: Implications for sampling. Forest Ecology and Management 260: 2196–2203.

Král K., Vrška T., Hort L., Adam D., Šamonil P. 2010 . Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. European Journal of Forest Research 129: 339–351.

Boublík K., Lepší M., Lepší P. 2009 . Vegetation of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic). Silva Gabreta 15: 121–141.

Hofmeister J., Hruška J. 2009 . A comparison of soil conditions in the Žofínský Prales nature reserve with adjacent spruce monocultures. Silva Gabreta 15: 87–96.

Kenderes K., Král K., Vrška T., Standovar T. 2009 . Natural gap dynamics in a Central European mixed beech-spruce-fir old-growth forest. Ecoscience 16: 39–47.

Kučera J. 2009 . Bryoflora of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské hory Mts., South Bohemia). Silva Gabreta 15: 97–120.

Modlinger R., Holuša J., Liška J., Knížek M. 2009 . Population of spruce bark beetle Ips typographus (L.) in the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic). Silva Gabreta 15: 143–153.

Unar P. 2009 . Changes in the vegetation of the Žofínský Prales nature reserve in the period 1975–2008. Silva Gabreta 15: 155–172.

Průša E. 1988 . Vývoj stromového patra Žofínského pralesa za období 1975–1987. Lesprojekt, Brandýs nad Labem.

Průša E. 1985 . Die böhmischen und mährischen Urwälder – ihre Struktur und Ökologie. Academia, Praha.