Publikace

MONOGRAFIE A KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH

VRŠKA T., 2017. Lužní a mokřadní lesy a křoviny. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, pp. 107-118. ISBN 978-80-7394-658-6.
UNAR P., JANÍK D., ADAM D., HORT L., KRÁL K., ŠAMONIL P., VRŠKA T., 2016. Doutnáč - samovolný vývoj v období 2005-2015 / Doutnáč - spontaneous development during 2005-2015. Folia Forestalia Bohemica 27, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-7458-097-0.
WINTER S., VRŠKA T., BEGEHOLD H., 2013. Forest naturalness as a key to forest biodiversity preservation. In: Kraus D., Krumm F. (eds.) Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, Freiburg, pp. 52-63. ISBN 978-952-5980-06-6.

Více informací...

ČLÁNKY VE VĚDECKÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH Z MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ

KRÁL K., DANĚK P., JANIK D., KRŮČEK M., VRŠKA T., 2018. How cyclical and predictable are Central European temperate forest dynamics in terms of developmental phases? Journal of Vegetation Science 29 (1): 84-97.
PAWLIK L., ŠAMONIL P., 2018. Soil creep: the driving factors, evidence and significance for biogeomorphic and pedogenic domains and systems – a critical literature review. Earth-Science Reviews 178: 257-278.
PAWLIK L., ŠAMONIL P., In press. Biomechanical and biochemical effects recorded in the tree root zone - soil memory, historical contingency and soil evolution under trees. Plant and Soil. DOI: 10.1007/s11104-018-3622-9.

Více informací...

ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH

VRŠKA T., ADAM D., HORT L., JANIK D., KRÁL K., ŠAMONIL P., UNAR P., 2018. Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1: 21-25.
ŠAMONIL P., 2017. Divokost: nemoc vymírajících druhů nebo zdroj biodiverzity? Fórum ochrany přírody 4 (2): 9-11.
VRŠKA T., 2017. Výzkum dynamiky přirozených lesů. In: Historie a současnost VÚKOZ, Acta Pruhoniciana, Průhonice, pp 69-74. ISBN 978-80-87674-21-5.
VRŠKA T., 2016. Trochu informačního světla do temnoty bezzásahovosti. Fórum ochrany přírody 3 (1): 10-14.
PONIKELSKÝ J., STEJSKAL R., VRŠKA T., ZAHRADNÍČEK J., 2016. 25 let NP Podyjí – Proměny lesů v uplynulém čtvrtstoletí. Živa 4: 171-174.

Více informací...

OSTATNÍ VÝSTUPY

MAPY A MAPOVÉ KOLEKCE
POSTERY
VÝSLEDKY PROGRAMU "NOVÁ BEZZÁSAHOVÁ ÚZEMÍ"
VÝSLEDKY MONITORINGU BIODIVERZITY
METODIKY A STUDIE

Více informací...