O nás ...

PRALESY.CZ se Vás snaží přehledně a souhrnně informovat o problematice výzkumu a monitoringu přirozených lesů v České republice. Přinášejí také komplexní informace a přehledy o současném rozsahu a stavu přirozených lesů všem potenciálním uživatelům, mezi které počítáme i širokou veřejnost hledající základní údaje a odkazy k této problematice. Publikované informace podléhají pravidelné aktualizaci.

Stránky jsou spravovány odborem ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Pro jejich příjemnější pročítání a porozumění všem termínům doporučujeme přečíst si nejprve vstupní informace k jednotlivým okruhům zkoumané problematiky.

PRALESY.CZ by měly být živým systémem, proto rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky pro jejich zlepšení. Při přípravě dat a formování odkazů mohlo dojít k nechtěnému opomenutí některých zdrojů, respondentů apod. Jsme připraveni je na základě Vašich věcných připomínek postupně doplňovat nebo opravovat.

Přirozené lesy jako WMS službu najdete na Mapovém serveru AOPK ČR v souboru tématických úloh Přírodní poměry a také na Mapovém serveru ÚHÚL v sekci Mapy Oprl / Mapa deklarovaných funkcí

Na našem pracovišti vyvíjíme programovou aplikaci 3D Forest pro zpracování dat pozemního laserového skenování (TLS) lesního porostu a následné úlohy směřující k automatizované dendrometrii a identifikaci jednotlivých stromů.