Lokality výzkumu

 

NÁZEV LOKALITY

SLEDOVANÁ PLOCHA [ha]

NADM. VÝŠKA [m]

ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ

1. REVIZE

2. REVIZE

3. REVIZE
Bílá Opava 1,23 (3,00) 1237-1352(1391) 1974 1999 (2021)  
Boubín 46,62 925-1105 1972 1996 2010 2019
Cahnov-Soutok 17,32 151-152 1973 1994 2006 2020
Diana 19,78 500-532 1994 2007    
Eustaška 4,50 1233-1286 1999 2011 2016  2021
Hojná voda 8,94 794-885 2001 2011    
Jiřina 1,82 162-163 1978 1999    
Kohoutov 25,29 417-568 1978 1998    
Milešice 8,86 1070-1125 1972 1996 2011  
Mionší
(AOPK-VÚKOZ)
5,92 817-890 1995 2010    
Mionší
(Řehák-VÚKOZ)
1,00 810-850 1953 1999 2009 2020
Mionší
(Chmelař-VÚKOZ)
2,54 778-884 1957 2004 2013  
Lipina 4,60 268-365 2004      
Šobes 2,37 365-392 2010      
Polom 19,34 545-625 1973 1995    
Ranšpurk 22,25 152-155 1973 1994 2006 2020
Razula 22,84 600-812 1972 1995 2009  
Salajka 19,03 715-820 1974 1994 2007 2018
Sidonie 13,50 424-571 2005      
Stožec (NP Šumava) 16,21 750-900 1974 1998 2013  
Velká Pleš 10,45 334-498 1976 1999 2013  
V Klučí 1,50 656-683 1973 2000    
Žákova hora 17,46 725-800 1974 1995 2011  
Žofín 74,20 730-837 1975 1997 2008 2022
Rejvíz 5,50 762-767 2018      
Jelenka 15,00 1202-1328 2018      
Hádecká planinka 10,00 412-423 2019      
Slovenská stráň 7,00 297-483 2020      
Novořecký močál 5,50 436-439 2021      
Doutnáč 5,00 363-433 2022      
Vlaštovčí kameny 5,00 1320-1408 2023      

LOKALITY OSTATNÍCH PROJEKTŮ

mapa ostatnich lokalit vyzkumu

 

NÁZEV LOKALITY SLEDOVANÁ PLOCHA [ha] SBĚR DAT
Borkovická blata 28,7 2008
Doutnáč - step 4,2 1976
Holý kopec 1,3 2006
NP České Švýcarsko - požářiště 15,4 2007-2008
NP Podyjí - Klaperák 2,5 2012
NP Podyjí - Pyramida 9,6 1992, 2003, 2008, 2013
Rejvíz 6,8 2016
Roštýnská obora 1,5 1984, 2004
Sokolovské výsypky 3,5 2017