Články v odborných časopisech

Modrou barvou jsou zvýrazněna jména autorů z odboru ekologie lesa VÚKOZ, v. v. i.

2022

ADAM  D., 2022. Přirozené lesy v CHKO Železné hory. In: Železné hory. Sborník prací č. 21. Sborník abstraktů z konference k 30. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Nasavrky 2. a 3. června 2022: 24-26.

UNAR J., UNAR P. , 2022. Nové poznatky a poznámky k rozšíření vybraných ohrožených druhů v Brně a okolí. New findings and notes on the distribution of selected endangered species in Brno and its surroundings. Zprávy České botanické společnosti 57: 21-39.

2021

ŠAMONIL P. , PHILLIPS J.D., BOBEK P., DANĚK P., 2021. Stromy formují šumavskou krajinu. Živa 6: 281-284.

2019

HOLEC J., BERAN M., KŘÍŽ M., BĚŤÁK J., 2019. Mozaika hub České republiky. Živa 5: 226-229.

BĚŤÁK J., 2019. Ohňovec rezavohnědý opět nalezen v České republice aneb další důvod pro zastavení kácení v Boubínském pralese. Veronica 4: 26-27. Rok českých pralesů VI. Jaké poučení nám pralesy přinášejí pro praxi? Živa 1: 21-24. 

VRŠKA T., 2019. Rok českých pralesů VI. Jaké poučení nám pralesy přinášejí pro praxi? Živa 1: 21-24. PDF

2018

VRŠKA T., 2018. Nevyhnutelnost principu "3K" v našich lesních rezervacích. Ochrana přírody 73 (2): 2-5.

VRŠKA T., 2018. Strašení divočinou je projevem nejistoty z budoucnosti. Lesnická práce 97 (4): 64.

VRŠKA T.KRÁL K. , 2018. Lesnické le2kce z dynamiky pralesů. Lesnická práce 97 (7): 470-475.

VRŠKA T. a kol., 2018. Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1: 21-25. PDF

JANIK D.KRÁL K. a kol., 2018. Rok českých pralesů II. Časoporostorová dynamika a kompetice dřevin. Živa 2: 79-83. PDF

VRŠKA T.PŘÍVĚTIVÝ T. a kol., 2018. Rok českých pralesů III. Skrytý svět tlejícího dřeva. Živa 3: 132-136. PDF

ŠAMONIL P. a kol., 2018. Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice. Živa 4: 179-184. PDF

ŠAMONIL P. a kol., 2018. Rok českých pralesů V. Divoké půdy pod divokými stromy. Živa 6: 310-314. PDF

2017

ŠAMONIL P., 2017. Divokost: nemoc vymírajících druhů nebo zdroj biodiverzity? Fórum ochrany přírody 4 (2): 9-11.

VRŠKA T., 2017.  Výzkum dynamiky přirozených lesů. In: Historie a současnost VÚKOZ, Acta Pruhoniciana, Průhonice, pp 69-74. ISBN 978-80-87674-21-5.  (VÝZKUM DYNAMIKY PŘIROZENÝCH LESŮ)

2016

VRŠKA T. , 2016. Trochu informačního světla do temnoty bezzásahovosti. Fórum ochrany přírody 3 (1): 10-14.

PONIKELSKÝ J., STEJSKAL R., VRŠKA T., ZAHRADNÍČEK J., 2016. 25 let NP Podyjí – Proměny lesů v uplynulém čtvrtstoletí. Živa 4: 171-174.

PONIKELSKÝ J., STEJSKAL R., VRŠKA T.ZAHRADNÍČEK J., 2016. 25 let NP Podyjí – Jak se vyvíjela péče o lesy v národním parku. Živa 4: LXXXVI-LXXXVIII.

PONIKELSKÝ J., VRŠKA T., 2016. Lesy Národního parku Podyjí – jak se vyvíjely během 25 let jeho existence? Lesnická práce 95 (11): 772-774.

2015

HRON M., VRŠKA T. , 2015. Výroční zasedání Pro Silva Europa v České republice. Lesnická práce 94 (10): 12-13.

ŠAMONIL P. , 2015. Mluvily jako hrob aneb paměť pralesních půd. Šumava - zima 2015 - příloha, Šumavská mozkovka: 4-5.

VRŠKA T. , 2015. K čemu potřebujeme výmladkové lesy ve 21. století? Lesnická práce 94 (6): 26-29.

VRŠKA T. , 2015. Proč potřebujeme bezzásahová území – argumenty vědy. Fórum ochrany přírody 2 (4): 11-13.

2014

HÄRTEL H., VRŠKA T. , HRUŠKA J., 2014. Jak je na tom ochranářský výzkum? Forum ochrany přírody 1 (1): 11-13.

ŠAMONIL P. , 2014. Evoluce názorů na evoluci půd. Vesmír 93 (7-8): 418-421.

UNAR J., UNAR P. , 2014. Floristické poznámky z Brna a okolí. Floristic notes from Brno and its vicinity. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 207-232.

VRŠKA T. , 2014. Bezzásahové území na Doutnáči. Bohemia centralis 32: 439-442.

VRŠKA T. , 2014. Židovský les v NP Šumava odkrývá hlubší problém. Lesnická práce 93 (5): 42.

VRŠKA T. , TESAŘ V., 2014. Douglaska tisolistá v systému přírodě blízkého hospodaření. Lesnická práce 93 (8): 23.

VRŠKA T. , 2014. 25 let činnosti Pro Silva Europa. Lesnická práce 93 (8): 27.

VRŠKA T. , 2014. Budoucí koncepty nepasečného hospodaření v měnícím se světě. Lesnická práce 93 (8): 36.

2013

VRŠKA T. , KRÁL K. , 2013. Žofínský prales kráčí do světa. Ochrana přírody 68 (6): 22-23.

2012

BEDNÁŘ P., VRŠKA T. , JANDA L., 2012. Nepasečné hospodaření ve Slovinsku. Lesnická práce 91 (12): 837-839.

ŠAMONIL P. , 2012. Paradigma lesnické typologie z pohledu dynamiky přirozených lesů. Lesnická práce 91 (9): 10-12.

UNAR J., UNAR P. , 2012. Atraktivní, leč nevítaný host z Ameriky. Naše příroda 5 (4): 54-57.

VRŠKA T. , 2012. Zdráv buď ctihodný kmete – Les, krajina a člověk Igor Míchal. Veronica 26 (4): 1-4.

2011

ADÁMEK M., ANTONÍN V., BENDA P., JUREK V., MARKOVÁ I., ŠTEFLOVÁ D., ŠVEJNOHOVÁ A., TROCHTA J. , 2011. Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko vývoj flóry a fauny na ploše zasažené požárem. Ochrana přírody: 66 (1): 18-21.

JANIK D. , 2011. Vliv převýšení v lužním lese na konkurenci javoru babyky a habru obecného. Lesnická práce 90 (2): 90-91.

ŠAMONIL P. , 2011. Kdo seje horskou smrčinu, sklízí vítr. Veronica 25 (5): 1-3.

VRŠKA T. , 2011. Ještě jednou ke smyslu národních parků ve střední Evropě. Veronica 25 (3): 27-29.

2010

ADAM D. , 2010. Mapa výzkumné plochy Basum V. v Boubínském pralese. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 211 - Z dějin geodézie a kartografie 14: 54-59. ISBN: 978-80-7037-171-8.

ŠAMONIL P. , 2010. Dynamika a disturbanční režim přirozených lesů Michiganu (USA). Lesnická práce 89 (1): 36-38.

ŠAMONIL P. , 2010. Šumavské smrčiny to na sebe řekly. Lesnická práce 89 (11): 737.

VRŠKA T. , 2010. Národní lesnický program II - klíčová akce 8 - Rozvíjet monitoring lesů. Lesnická práce 89 (6): 26-27.

2009

UNAR P. , 2009. Změny vegetace NPR Žofínský prales v období 1975-2008. Lesnická práce 88 (2): 28-29.

ŠAMONIL P. , 2009. Orané pralesy. Veronica 23 (4): 6-7.

ŠAMONIL P. , 2009. Reálný vývoj pralesa a badatelé. Veronica 23 (4): 6-9.

VRŠKA T. , 2009. 170 let ochrany a výzkumu Žofínského pralesa. Lesnická práce 88 (2): 25.

VRŠKA T. , 2009. Jak žije prales. Veronica 23 (4): 4-5.

VRŠKA T. , 2009. Žákova hora. 80 let od založení rezervace. Lesnická práce 88 (8): 37.

2008

HORT L. , VRŠKA T. , ADAM D. , 2008. Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. Ochrana přírody 63 (1): 22-27.

VRŠKA T. , HORT L. , 2008. Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945. Ochrana přírody 63 (1): 8-10.

VRŠKA T. , HORT L. , 2008. Odkdy a proč chráníme samovolné procesy? Lesnická práce 87 (7): 464-466.

VRŠKA T. , HORT L. , ADAM D. , 2008. Historie výzkumu v Boubínském pralese. Šumava (zvláštní číslo): 14-17.

2007

ŠAMONIL P. , SMEJKAL J., BUČEK A., 2007: Typologie antropogenně utvářených lokalit, Lesnická práce, 86 (4): 26-27.

VRŠKA T. , 2007. Ukrajinské pralesy po 70 letech. Lesnická práce 86: 34.

 

2006

ŠAMONIL P. , MACKŮ J., 2006: Problematika lesnické typologie, Lesnická práce, 85 (3): 128-129

VRŠKA T. , PONIKELSKÝ J., 2006. 15 let jedním směrem aneb jak se změnily lesy v NP Podyjí od jeho vyhlášení. Lesnická práce 85: 308-310.

2005

KRÁL K. , 2005. Analýzy časových řad družicových snímků pro stanovení dynamiky rostlinstva. Ostrov Sokotra. In: Ročenka GeoInfo 2005, Computer Press, Praha, ISSN 1212-4311, pp. 54-57.

UNAR J., UNAR P. , 2005. Zajímavější moravské lokality některých pozoruhodnějších druhů rostlin. Sborník Přírodovědeckého klubu v Brně. Brno 2005: 9-25.

2004

VRŠKA T. , HORT L. , 2004. Příspěvek k ustálení terminologie zejména pro lesy v chráněných územích. Ochrana přírody 59: 35-37.

ZAHRADNÍČEK J., PONIKELSKÝ J., VRŠKA T. , 2004. Nový LHP zpracovaný na podkladě provozní inventarizace v NP Podyjí. Lesnická práce 83: 243-245.

2003

VRŠKA T. , 2003. Programme of forest reserves – observations of Czech researcher. Nieuwsbrief Bosreservaten 14: 4.

VRŠKA T. , HORT L. , 2003. Terminologie pro lesy v chráněných územích. Lesnická práce 82: 585-587.

2002

VRŠKA T. , 2002. Hold Eduardu Průšovi (27.7.1921-28.2.2002). Ochrana přírody 57: 222-223.

2001

UNAR J., UNAROVÁ M., UNAR P. , 2001. Zajímavější botanické nálezy z území Moravy v posledních letech. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 2001: 29-34.

VRŠKA T. , 2001. Osm decenií v životě Ing. Eduarda Průši, CSc. Lesnická práce 80: 326.

VRŠKA T. , HORT L. , 2001. 150 let výzkumu pralesovitých rezervací v České republice (1851-2001). Lesnická práce 80: 441-443.

VRŠKA T. , HORT L. , 2001. Péče o pralesovité porosty lužního lesa na Jižní Moravě. Ochrana přírody 56: 227-229.

2000

VRŠKA T. , ŘEZÁČ J., 2000. Národní park Podyjí-Thayatal. Lesnická práce 79: 32-35.

1996

VRŠKA T. , 1996. Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR. Lesnická práce 75: 14-16.

1995

HORT L. , VRŠKA T. , 1995. Nástin péče o přírodní rezervaci Diana. Lesnická práce 74 (8): 16-17.

VRŠKA T. , 1995. Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR. Ochrana přírody 50: 35-39.

1994

VRŠKA T.,  1994. Nová forma plánu péče o NP Podyjí. Ochrana přírody 49: 3-7.

1993

VRŠKA T. , 1993. Průzkum lužních biotopů v nivách dolních toků řek Dyje a Moravy. Ochrana přírody 48: 132-137.