Projekty

Dlouhodobý program výzkumu a monitoringu přirozených lesů v ČR probíhá díky finanční podpoře z rozličných zdrojů. Uvádíme přehled projektů, díky kterým mohl náš program kontinuálně probíhat od roku 1994 do současnosti.

Běžící projekty mají zvýrazněný interval trvání.

Projekt Kód projektu Doba trvání projektu  
GA_ČR P504/20-09895S 2020-2022  
GA ČR P504/20-17282S 2020-2022  
GA ČR P504/19-09427S 2019-2021  
MŠMT INTER-EXCELLENCE INTER-ACTION LTAUSA 18200 2019-2022  
ConNAT ATCZ45 2018-2020  
VLS ČR VLS-001231/2018/1900 2018-2021  
Smlouva MŽP 0113/17/900 (MŽP 170368) 2018-2022  
GS LČR 26 / 2017 2018  
GA ČR P504/16-18022S 2016-2018  
GA ČR P504/16-15319S 2016-2018  
GS LČR 6 / 2016 2016-2018  
Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-021-2014 2015-2016  
GA ČR P504/15-14840S 2015-2017  
GA ČR P504/15-23242S 2015-2017  
GA ČR P504/13-27454S 2013-2017  
AMVIS LH12039 2012-2015
AMVIS LH12038 2012-2015
NAZV QJ1230371 2012-2015  
OPVK 7.2.3 (CZ.1.07) 2012-2015  
GA ČR P504/12/P900 2012-2014  
SIGEO CTFS 2012-2013
OPVK 7.2.4 (CZ.1.07) 2012-2014  
GA ČR P504/11/2301 2011-2014  
GA ČR P504/11/2135 2011-2013  
GA ČR P504/10/1644 2010-2014  
GA ČR P504/10/2018 2010-2013  
GA ČR 529/09/P335 2009-2011  
VaV SP/2d2/138/08 2008-2010  
VaV SP/2d4/83/07 2007-2010  
MSM 6293359101 2005-2011  
VaV SM/6/153/05 2005-2008  
NATMAN   2001-2004
COST E27 2002-2006
VaV 610/6/02 2002-2004  
GA ČR 529/02/0025 2002-2004  
GA ČR 529/99/0050 1999-2001  
VaV 610/01/99-1.2 1999-2001  
COST E4 1997-2000
VaV 610/1/1996 1996-1998  
Ochrana přírody 49/8/1/95-B4 1994-1995  

 


40) GA ČR P504/20-09895S "Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově
bohatých lesostepních ekosystémů"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2020-2022

39) GA ČR P504/20-17282S "Účinky biotických interakcí v různých prostorových měřítkách v tropickém a temperátním lese"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2020-2022

38) GA ČR P504/19-09427S "Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v temperátních a
tropických lesích a ekologické souvislosti"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2019-2021

37) MŠMT INTER-EXCELLENCE  INTER-ACTION LTAUSA 18200 "Porozumění struktuře a dynamice temperátních lesů severní hemisféry – Úvod do třetího rozměru"

poskytovatel: MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2019-2022

36) INTERREG V-A Rakousko - Česká republika; ConNAT  T 3.2. "Hodnocení biodiverzity lesních porostů na území Národního parku Podyjí"

poskytovatel: MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2021

35) VLS ČR - "Optimalizace lesnického hospodaření s ohledem na přemět ochrany v EVL Boletice na příkladu modelového území Břevniště"

poskytovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2021

34) MŽP - "Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí", okruh F - "Dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2022

33) Grantová služba LČR – "Využití pozemního laserového skenování pro zjištění objemu biomasy a sortimentů stojících stromů v aplikaci 3D Forest"

poskytovatelé: Lesy ČR, s.p.

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018

32) GA ČR P504/16-18022S – "Časoprostorové rozdíly v kompetici mezi temperátním a tropickým lesem: záležitost diverzity"

poskytovatelé: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

31) GA ČR P504/16-15319S – "Ekosystémové inženýrství a komplexita půd v přirozených temperátních lesích"

poskytovatelé: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

30) Grantová služba LČR – "Komplexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě LČR, s.p. a návrh jejich multifunkčního obhospodařování"

poskytovatelé: Lesy ČR, s.p. a Správa Národního parku Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

29) Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-021-2014 – "Monitoring přirozených lesů ČR"

poskytovatel: Ministerstvo financí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2015-2016

28) GA ČR P504/15-14840S – "Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa, zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese."

poskytovatel: GA ČR

nositel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2015-2017

27) GA ČR P504/15-23242S – "Fungují zákony metabolické teorie v evropských temperátních přirozených lesích? Testování v různém prostorovém měřítku."

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2015-2017

26) GA ČR P504/13-27454S – "Dynamika rozkladu tlejícího dřeva v přirozených temperátních lesích"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2013-2017

25) AMVIS/KONTAKT II – LH12039 – "Význam disturbancí pro pedogenezi a variabilitu půd temperátních lesů: syntéza napříč půdotvornými procesy, prostorovými a časovými škálami"

poskytovatel: AMVIS/MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

24) AMVIS/KONTAKT II – LH12038 – "Dynamika smíšených temperátních lesů – sjednocování a objektivizace konceptuálních přístupů"

poskytovatel: AMVIS/MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

23) NAZV K3.1.3. – „Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátnímlese na různých prostorových škálách"

poskytovatel: Národní agentura pro zemědělský výzkum

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

22) OPVK 7.2.3 (CZ.1.07) – „Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti"

poskytovatel: EU/ESF/MŠMT

nositel: Mendelova univerzita v Brně

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2012-2015

21) GA ČR P504/12/P900 – „Empirické odvození růstové odezvy dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2014

20) Smithsonian Institute Global Earth Observatory: establishment of Zofin Forest Dynamics Plot

poskytovatel: Smithsonian Tropical Research Institute

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2013

19) OPVK 7.2.4 (CZ.1.07) – "Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů"

poskytovatel: EU/ESF/MŠMT

nositel: Mendelova univerzita v Brně

pozice odboru ekologie lesa: partner

doba řešení: 2012-2014

18) GA ČR P504/11/2301 – „Dynamika prostorového uspořádání stromů v přírodě blízkých temperátních lesích"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2011-2014

17) GA ČR P504/11/2135 – „Vliv disturbančního režimu přírodního temperátního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2011-2013

16) GA ČR P504/10/1644 – „Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Česká zemědělská univerzita v Praze

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2010-2014

15) GA ČR P504/10/2018 – „Nový pohled na dynamiku přirozených temperátních lesů - propojení dosavadních přístupů"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2010-2013

14) GA ČR 529/09/P335 – „Průběh pedogeneze v přirozeně disturbovaném (smrko)-jedlo-bukovém přírodním lese"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2009-2011

13) VaV SP/2d2/138/08 – „Koloběh dendromasy v přirozených lesích České republiky v závislosti na čase a stanovištních podmínkách"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2008-2010

12) VaV SP/2d4/83/07 – „Záchrana genetické diverzity borovice blatky, subendemitu České republiky v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitoringu kontrolovaného opylení a mikropropagace"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2007-2010

11) Výzkumný záměr MŠMT – MSM 6293359101 – „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2005-2011

10) VaV SM/6/153/05 – „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2005-2008

9) NATMAN – „Nature based management of beech forests in Europe“

poskytovatel: Evropská komise

nositel: Royal Veterinary and Agriculture University Copenhagen

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2001-2004

8) COST E-27 – „Protected forest areas in Europe – Analysis and Harmonisation (PROFOR)“

poskytovatel: Evropská komise nositel: Rakouský spolkový lesnický výzkumný ústav Wien

nositel: Royal Veterinary and Agriculture University Copenhagen

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2002-2006

7) VaV 610/6/02 – „Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2002-2004

6) GA ČR 526/02/0025 – „Výzkum dynamiky vývoje pralesovitých ekosystémů v ČR“

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2002-2004

5) GA ČR 526/99/0050 – „Výzkum dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1999-2001

4) VaV 610/01/99-1.2 – „Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících maloplošných zvláště chráněných území s cílem optimalizace této soustavy“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1999-2001

3) COST E-4 – „Forest Reserve Research Network“

poskytovatel: Evropská komise

nositel: Finský lesnický výzkumný ústav (METLA)

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 1997-2000

2) VaV 610/1/1996 – „Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1996-1998

1) Ochrana přírody – 49/8/1/95-B4 – „Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Český ústav ochrany přírody

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 1994-1995