Projekty

Dlouhodobý program výzkumu a monitoringu přirozených lesů v ČR probíhá díky finanční podpoře z rozličných zdrojů. Uvádíme přehled projektů, díky kterým mohl náš program kontinuálně probíhat od roku 1994 do současnosti.

Běžící projekty mají zvýrazněný interval trvání.

Projekt Kód projektu Doba trvání projektu  
GA ČR P504/23-06745S 2023-2025  
Smlouva MŽP (pokr.) 0089/22/900 (MŽP 170368) 2023-2027  
Smlouva NP České Švýcarsko SNPCS 00354/2021 2021-2023  
GA ČR ARRS 21-47163l 2021-2024  
TA ČR SS0310134 2021-2024  
TA ČR SS02030018 2021-2026  
Smlouva NP Šumava Herwart III. 2021-2023  
GS LČR 1 / 2020 2020-2021  
Smlouva NP Šumava F 164A/S02 2020-2021  
GA ČR P504/20-09895S 2020-2022  
GA ČR P504/20-17282S 2020-2022  
GA ČR P504/19-09427S 2019-2021  
Smlouva NP Šumava Herwart II. 2020-2021  
MŠMT INTER-EXCELLENCE INTER-ACTION LTAUSA 18200 2019-2022  
INTERREG ConNAT ATCZ45 2019-2020  
VLS ČR VLS-001231/2018/1900 2018-2021  
Smlouva MŽP 0113/17/900 (MŽP 170368) 2018-2022  
Smlouva NP Šumava Herwart I. 2018-2020  
GS LČR 26 / 2017 2018  
GA ČR P504/16-18022S 2016-2018  
GA ČR P504/16-15319S 2016-2018  
GS LČR 6 / 2016 2016-2018  
Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-021-2014 2015-2016  
GA ČR P504/15-14840S 2015-2017  
GA ČR P504/15-23242S 2015-2017  
GA ČR P504/13-27454S 2013-2017  
AMVIS LH12039 2012-2015
AMVIS LH12038 2012-2015
NAZV QJ1230371 2012-2015  
OPVK 7.2.3 (CZ.1.07) 2012-2015  
GA ČR P504/12/P900 2012-2014  
SIGEO CTFS 2012-2013
OPVK 7.2.4 (CZ.1.07) 2012-2014  
GA ČR P504/11/2301 2011-2014  
GA ČR P504/11/2135 2011-2013  
GA ČR P504/10/1644 2010-2014  
GA ČR P504/10/2018 2010-2013  
GA ČR 529/09/P335 2009-2011  
VaV SP/2d2/138/08 2008-2010  
VaV SP/2d4/83/07 2007-2010  
MSM 6293359101 2005-2011  
VaV SM/6/153/05 2005-2008  
NATMAN   2001-2004
COST E27 2002-2006
VaV 610/6/02 2002-2004  
GA ČR 529/02/0025 2002-2004  
GA ČR 529/99/0050 1999-2001  
VaV 610/01/99-1.2 1999-2001  
COST E4 1997-2000
VaV 610/1/1996 1996-1998  
Ochrana přírody 49/8/1/95-B4 1994-1995  

 


47) GA ČR P504/23-06745S "Jak funkční vlastnosti stromů zprostředkovávají interakce mezi sousedy, nepřáteli a mutualisty: objasnění soužití v tropickém a temperátním lese"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2023-2025

46) MŽP - "Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí", okruh F - "Dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů" (pokračování z let 2018-2022)

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2023-2027

Smlouva NP České Švýcarsko SNPCS 00354/2021 OPŽP "Komplexní monitoring v Národním parku České Švýcarsko, Monitoring sukcese"

poskytovatel: Správa NP České Švýcarsko

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2021-2023

45) GA ČR Lead Agency ARRS 21-47163L: "Fyziologická, morfologická a růstová reakce jedle a buku podél geografického gradientu - základ pro predikci budoucího vývoje trendů"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2021-2024

Herwart_III - Smlouva NP Šumava "Role extrémních disturbancí v dynamice přírodě blízkých a pralesovitých porostů v NPR Boubínský prales: Dopad orkánu Herwart do porostů formovaných vichřicemi v letech 1870 a 2008 - III. etapa"

poskytovatel: Správa Národního parku Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2021-2023

44) Technologická agentura ČR - PPŽ1 - SS0310134 "Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci
reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu"

poskytovatel: Technologická agentura ČR

nositel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2021-2024

43) Technologická agentura ČR - PPŽ3 - SS02030018 "Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)"
Program: SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Podprogram: Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy, WG B. Lesní ekosystémy

poskytovatel: Technologická agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2021-2026

42) Grantová služba LČR 1/2020 "Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji
Návrh reprezentativní soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v lesích u LČR"

poskytovatel: Grantová služba LČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2020

41) Smlouva NP Šumava F 164A/S02 "Vědecká dendrochronologická analýza vybraných přírodě blízkých lesních porostů
v 1. a 2. zóně NP Šumava"

poskytovatel: Správa NP a CHKO Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2020-2021

Herwart_II - Smlouva NP Šumava "Role extrémních disturbancí v dynamice přírodě blízkých a pralesovitých porostů v NPR Boubínský prales: Dopad orkánu Herwart do porostů formovaných vichřicemi v letech 1870 a 2008 - II. etapa"

poskytovatel: Správa Národního parku Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2020-2021

 

 

40) GA ČR P504/20-09895S "Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově
bohatých lesostepních ekosystémů"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2020-2022

39) GA ČR P504/20-17282S "Účinky biotických interakcí v různých prostorových měřítkách v tropickém a temperátním lese"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2020-2022

38) GA ČR P504/19-09427S "Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v temperátních a
tropických lesích a ekologické souvislosti"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2019-2021

37) MŠMT INTER-EXCELLENCE  INTER-ACTION LTAUSA 18200 "Porozumění struktuře a dynamice temperátních lesů severní hemisféry – Úvod do třetího rozměru"

poskytovatel: MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2019-2022

36) INTERREG V-A Rakousko - Česká republika; ConNAT  T 3.2. "Hodnocení biodiverzity lesních porostů na území Národního parku Podyjí"

poskytovatel: MŠMT

nositel: Správa NP Podyjí / Správa NP Thaytal

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2018-2020

 

Herwart_I - Smlouva NP Šumava "Role extrémních disturbancí v dynamice přírodě blízkých a pralesovitých porostů v NPR Boubínský prales: Dopad orkánu Herwart do porostů formovaných vichřicemi v letech 1870 a 2008"

poskytovatel: Správa Národního parku Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2020

35) VLS ČR - "Optimalizace lesnického hospodaření s ohledem na předmět ochrany v EVL Boletice na příkladu modelového území Břevniště"

poskytovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2021

34) MŽP - "Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí", okruh F - "Dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018-2022

33) Grantová služba LČR – "Využití pozemního laserového skenování pro zjištění objemu biomasy a sortimentů stojících stromů v aplikaci 3D Forest"

poskytovatelé: Lesy ČR, s.p.

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2018

32) GA ČR P504/16-18022S – "Časoprostorové rozdíly v kompetici mezi temperátním a tropickým lesem: záležitost diverzity"

poskytovatelé: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

31) GA ČR P504/16-15319S – "Ekosystémové inženýrství a komplexita půd v přirozených temperátních lesích"

poskytovatelé: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

30) Grantová služba LČR – "Komplexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě LČR, s.p. a návrh jejich multifunkčního obhospodařování"

poskytovatelé: Lesy ČR, s.p. a Správa Národního parku Šumava

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2016-2018

29) Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-021-2014 – "Monitoring přirozených lesů ČR"

poskytovatel: Ministerstvo financí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2015-2016

28) GA ČR P504/15-14840S – "Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa, zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese."

poskytovatel: GA ČR

nositel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2015-2017

27) GA ČR P504/15-23242S – "Fungují zákony metabolické teorie v evropských temperátních přirozených lesích? Testování v různém prostorovém měřítku."

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2015-2017

26) GA ČR P504/13-27454S – "Dynamika rozkladu tlejícího dřeva v přirozených temperátních lesích"

poskytovatel: GA ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2013-2017

25) AMVIS/KONTAKT II – LH12039 – "Význam disturbancí pro pedogenezi a variabilitu půd temperátních lesů: syntéza napříč půdotvornými procesy, prostorovými a časovými škálami"

poskytovatel: AMVIS/MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

24) AMVIS/KONTAKT II – LH12038 – "Dynamika smíšených temperátních lesů – sjednocování a objektivizace konceptuálních přístupů"

poskytovatel: AMVIS/MŠMT

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

23) NAZV K3.1.3. – „Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátnímlese na různých prostorových škálách"

poskytovatel: Národní agentura pro zemědělský výzkum

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2015

22) OPVK 7.2.3 (CZ.1.07) – „Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti"

poskytovatel: EU/ESF/MŠMT

nositel: Mendelova univerzita v Brně

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2012-2015

21) GA ČR P504/12/P900 – „Empirické odvození růstové odezvy dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2014

20) Smithsonian Institute Global Earth Observatory: establishment of Zofin Forest Dynamics Plot

poskytovatel: Smithsonian Tropical Research Institute

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2012-2013

19) OPVK 7.2.4 (CZ.1.07) – "Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů"

poskytovatel: EU/ESF/MŠMT

nositel: Mendelova univerzita v Brně

pozice odboru ekologie lesa: partner

doba řešení: 2012-2014

18) GA ČR P504/11/2301 – „Dynamika prostorového uspořádání stromů v přírodě blízkých temperátních lesích"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2011-2014

17) GA ČR P504/11/2135 – „Vliv disturbančního režimu přírodního temperátního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2011-2013

16) GA ČR P504/10/1644 – „Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Česká zemědělská univerzita v Praze

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2010-2014

15) GA ČR P504/10/2018 – „Nový pohled na dynamiku přirozených temperátních lesů - propojení dosavadních přístupů"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2010-2013

14) GA ČR 529/09/P335 – „Průběh pedogeneze v přirozeně disturbovaném (smrko)-jedlo-bukovém přírodním lese"

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2009-2011

13) VaV SP/2d2/138/08 – „Koloběh dendromasy v přirozených lesích České republiky v závislosti na čase a stanovištních podmínkách"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: řešitel

doba řešení: 2008-2010

12) VaV SP/2d4/83/07 – „Záchrana genetické diverzity borovice blatky, subendemitu České republiky v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitoringu kontrolovaného opylení a mikropropagace"

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2007-2010

11) Výzkumný záměr MŠMT – MSM 6293359101 – „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2005-2011

10) VaV SM/6/153/05 – „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2005-2008

9) NATMAN – „Nature based management of beech forests in Europe“

poskytovatel: Evropská komise

nositel: Royal Veterinary and Agriculture University Copenhagen

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2001-2004

8) COST E-27 – „Protected forest areas in Europe – Analysis and Harmonisation (PROFOR)“

poskytovatel: Evropská komise nositel: Rakouský spolkový lesnický výzkumný ústav Wien

nositel: Royal Veterinary and Agriculture University Copenhagen

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 2002-2006

7) VaV 610/6/02 – „Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2002-2004

6) GA ČR 526/02/0025 – „Výzkum dynamiky vývoje pralesovitých ekosystémů v ČR“

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 2002-2004

5) GA ČR 526/99/0050 – „Výzkum dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Grantová agentura ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1999-2001

4) VaV 610/01/99-1.2 – „Analýza lesních ekosystémů v soustavě stávajících maloplošných zvláště chráněných území s cílem optimalizace této soustavy“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1999-2001

3) COST E-4 – „Forest Reserve Research Network“

poskytovatel: Evropská komise

nositel: Finský lesnický výzkumný ústav (METLA)

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 1997-2000

2) VaV 610/1/1996 – „Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

pozice odboru ekologie lesa: zodpovědný řešitel

doba řešení: 1996-1998

1) Ochrana přírody – 49/8/1/95-B4 – „Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR“

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

nositel: Český ústav ochrany přírody

pozice odboru ekologie lesa: spoluřešitel

doba řešení: 1994-1995