Program nová bezzásahová území

Program „nová bezzásahová území“ začal v roce 2002 a je ukotven ve „Smlouvě o spolupráci mezi LČR, s.p. a AOPK ČR při vymezování bezzásahových území v lesích a zajištění jejich monitoringu“. Naše pracoviště zajišťuje monitoring těchto území.

Vlastní smlouvu najdete zde .


METODIKA

Monitoring, tedy opakovaná měření na bázi statistické inventarizace, vychází z principů metodiky vyvinuté Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Metodika byla vypracována, testována a schválena v rámci řešení projektu VaV SM/6/153/05 – „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“.
Metodický postup sestává ze dvou částí - sběr dat na inventarizační síti trvalých kruhových ploch o výměře 500m2 a na jádrovém území o výměře 1 ha, kde je polohově zaměřena kompletní stromová situace. Kombinací těchto dvou typů dat můžeme získat jak informace o lokalitě jako celku, tak studovat prostorovou dynamiku lesa na jádrovém území.

Více informací...

PŘEHLED LOKALIT

Poledník 71,6 *2002, 2010 32 1 x 1,0 ha
Doutnáč 67,8 2005, 2015 87 2 x 0,5 ha
Tajga 143,4 2006, 2016 94 2 x 0,5 ha
Kostelecké bory 51,2 2006, 2016 33 1 x 1,0 ha
Kleť 38,3 2007 49 1 x 1,0 ha
Hedvíkovská rokle 34,6 2008 49 2 x 0,5 ha
Lovětínská rokle 50,4 2008 69 1 x 1,0 ha
Libický luh - Havrany 30,8 2009 79 1 x 1,0 ha
Javorina 166,1 2009 108 1 x 1,0 ha
Ve Studeném 33,0 2010 41 1 x 1,0 ha

Více informací...

VÝSTUPY

Kleť (2007-2017)
Kostelecké bory (2006-2016)
Tajga (2006-2016)
Doutnáč-fytocenologie (2006-2015)
Doutnáč-dendrometrie (2005-2015)
Poledník 2002-2010)
Ve Studeném (2010)
Javorina (2009)
Libický luh (2009)
Lovětínská rokle (2008)

Více informací...