METODIKA

Monitoring, tedy opakovaná měření na bázi statistické inventarizace, vychází z principů metodiky vyvinuté Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Metodika byla vypracována, testována a schválena v rámci řešení projektu VaV SM/6/153/05 – „Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území“.

Metodický postup sestává ze dvou částí - sběr dat na inventarizační síti trvalých kruhových ploch o výměře 500m2 a na jádrovém území o výměře 1 ha, kde je polohově zaměřena kompletní stromová situace. Kombinací těchto dvou typů dat můžeme získat jak informace o lokalitě jako celku, tak studovat prostorovou dynamiku lesa na jádrovém území.

Metodika sběru dat ke stažení: