Výzkum

Stránka je věnována poměrně úzké skupině lokalit přirozených lesů. Z celkového počtu 512 lokalit vyhodnocených jako přirozené lesy (viz Databanka) se jedná podmnožinu 22 opakovaně celoplošně měřených území. V rámci programu dlouhodobého výzkumu zkoumáme dynamiku vývoje dřevinného patra prostřednictvím sledování životního cyklu jednotlivých stromů a dále vývoj bylinného patra a půdních poměrů.

Součástí okruhu sledovaných území jsou také lokality Bílá Opava (1,23 ha), Diana (19,78 ha), Jiřina (1,82 ha) a V Klučí (1,50 ha), které nesplňují kritéria vstupu do Databanky a nejsou tedy její součástí.