BIODIVERZITA

V roce 2009 byla zahájena spolupráce na téma biodiverzita v pralesovitých rezervacích a v lokalitách přirozených lesů. Náplň úkolu zajišťuje oddělení indikátorů biodiverzity VÚKOZ, v.v.i.

Metodiku pro doplňování dat o saproxylických broucích do DPL najdete v dokumentu Metodika pro doplňování dat o saproxylických broucích do Databanky

Přehled zkoumaných lokalit najdete v části lokality

Předběžné a průběžné zprávy za období 2009 - 2011 najdete ve zprávách za období

Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2009 nejdete v "Závěrečné zprávě 2009"

Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2011 nejdete v "Závěrečné zprávě 2011"