BIODIVERZITA - PŘEHLED ZKOUMANÝCH LOKALIT

NÁZEV LOKALITY MONITOROVÁNO POČET PASTÍ/PLOCH POČET DRUHŮ
BROUCI HOUBY LIŠEJNÍKY
*Boubínský prales (NPR) 2010 8 83 - -
*Brdatka (PR) 2011 8 15 36 35
Bukačka (NPR) 2009 20 198 - -
Černý důl (PR) 2010 2 81 - -
*Hojná Voda (NPP) 2009 ***8 116 - -
*Hojná Voda (NPP) 2010 8 103 68 -
*Kladské rašeliny (NPR) 2010 10 30 - -
*Kohoutov 2011 8 14 21 17
*Kotvice (PR) 2010 10 23 - -
Landek (NPP) 2009 10 203 - -
*Mochovská bažantnice (PR) 2011 12 160 41 26
*Na Babě (PR) 2011 8 19 23 15
*Nezabudické skály (PR) 2011 8 30 36 15
*Travný (PR) 2010 14 51 - -
*Žebračka (NPR) 2009 15 139 - -
*Žebračka (NPR) 2010 ****15 60 - -
*Žofínský prales (NPR) 2009 ***16 137 - -
*Žofínský prales (NPR) 2010 16 175 112 -

*) průběžné výsledky

**) nereprezentativní - část materiálu nenahraditelně ztracena

***) volně pověšené pasti

****) lepové štítky

autor: Jakub HORÁK - VÚKOZ, v.v.i., oddělení indikátorů biodiverzity