Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

3.7.2024

Výzkum role stromů ve svahových procesech a vývoji půd. Více zde.

3.6.2024

14. 5. vyšla v prestižním časopise Communications Earth & Environment studie, která ukazuje, že potenciální uhlíkový zisk z ochrany a obnovy pralesů je přibližně 300 megatun CO2 ročně. Na studii se podílely odborné týmy z VÚKOZ a ČZU. Celá tisková zpráva zde.

27.5.2024

V jarních měsících se podařilo realizovat 4. kompletní dendrometrický census (dosud 1975, 1995, 2011) v pralese Žákova hora (17,46 ha). Na dendrometrii naváže v roce 2025 biomonitoring lokality.

28.2.2024

V prestižním časopise Nature byla nyní s přispěním českých vědců z Odboru ekologie lesa publikována globální studie, která odkrývá souvislost mezi vysokou druhovou bohatostí tropických lesů a mortalitou stromů. Tisková zpráva zde.

9.1.2024

Vernisáží 24.1.2024 zahajuje Galerie Modrá kočka výstavu obrazů Adama Kašpara s názvem Archiv lesa III.

13.7.2023

Celkově 4. stromový census (1975, 1997, 2008, 2022) v opakovně zkoumané části Žofínského pralesa (74,20 ha) byl dokončen. Revidovány byly živé i mrtvé kmeny s prahovou výčetní tloušťkou 100 mm. Součastí kampaně byl 3. stromový census (2012, 2017, 2022) v jádrové části ForestGEO (25,00 ha) s registrací všech kmenů 10 mm a více.

20.3.2023

Výzkumná studie našeho týmu, zveřejněná v tiskové zprávě NP Šumava, potvrdila souvislost výskytu vzácných hub se způsobem smrti stromů. Výzkum probíhal v rámci III. fáze projektu Herwart po rozsáhlé větrné disturbanci Boubínského pralesa (2017).

 

27.1.2023

Úspěšnou obhajobou disertační práce Časoprostorové změny zmlazení v přírodních temperátních lesích zakončil Jan HOLÍK dne 27.1.2023 doktorské studium v oboru Ekologie lesa na LDF MENDELU v Brně. Honzo, blahopřejeme!

28.11.2022

Tomáš PŘÍVĚTIVÝ autorsky přispěl do článku zveřejněného v časopise Science. Blahopřejeme!

8.11.2022

Ukončili jsme první dendrometrický census na nové výzkumné ploše Doutnáč (5,00 ha) uprostřed stejnojmenné bezzásahové lokality, jež je součástí NPR Karlštejn.