Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

7.10.2021

Člen týmu Modrá kočka Mgr. et Mgr. Pavel Daněk dnes obhájil na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU svoji disertační práci Interakce mezi stromy a půdou v přirozených 
temperátních lesích v prostoru a čase
, zakončil svůj doktorský studijní program a získal titul Ph.D. Blahopřejme!

29.9.2021

Právě provádíme opakovaná dendrometrická měření na lokalitách Jizerskohorské bučiny - Poledník (72 ha) a Ve Studeném (33 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR.

6.9.2021

Dokončujeme podrobná dendrometrická šetření na lokalitách Eustaška (4.5 ha, 4. cenzus) a Bílá Opava (3.0 ha, 3. cenzus) v NPR Praděd. Opakovaná měření zastřešuje dlouhodobá smlouva mezi AOPK ČR a VÚKOZ, v. v. i.

1.6.2021

V novém článku v National Science Review (Li et al.,2021, DOI: 10.1093/nsr/nwaa244) využívajícím data z ForestGEO plochy v Žofínském pralese jsme ve spolupráci s čínskými kolegy představili  novou metodu výpočtu interakcí vyššího řádu na úrovni individuálních stromů. Jedná se o první aplikaci interakcí vyššího řádu při zkoumání vztahů v lesním porostu, kdy se do interakcí započítává velikost a vzdálenost jednotlivých stromů.

8.3.2021

Úspěšnou obhajovou disertační práce Popis porostní struktury přirozeného lesa pomocí pozemního a bezpilotního laserového skenování - kvantifikace korun ve 3D prostoru dne 5.3.2021 zakončil Ing. Martin Krůček doktroské studium v oboru Aplikovaná geoinformatika na MENDELU v Brně. Blahopřejeme!

30.11.2020

Byla dokončena měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (102 ha) a Mionší (173 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR.

27.5.2020

Pralesní tým Modrá Kočka založil svůj oficiální Instagram. Více aktualit o výzkumu našich přirozených lesů v obrazové podobě můžete od nynějška sledovat i tam.

25.5.2020

V období březen - květen jsme provedli 4. celoplošné měření (1973, 1994, 2006, 2020) na lužních lokalitách Ranšpurk (22,3 ha) a Cahnov-Soutok (15,0 ha).

6.3.2020

ForestGEO NEWS BLOG přináší v rámci série Spotlight krátký rozhovor s Kamilem Králem o Žofínské výzkumné ploše a 3D přístupu ve výzkumu struktury a dynamiky přirozených lesů.

3.2.2020

Těší nás, že článek How cyclical and predictable are Central European temperate forest dynamics in terms of development phases? byl oceněn časopisem JVS. Podrobnosti najdete ZDE. Článek najdete ZDE.