Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

16.9.2018

Proběhlo měření stromové situace na nové výzkumné ploše Jelenka (15 ha) v KRNAP. Jsou registrovány živé i mrtvé kmeny o výčetní tloušťce 5 cm a více. Na části lokality (3 ha) pak i živé kmeny od 1 cm registrační tloušťky.

21.8.2018

Došlo k novelizaci systému hodnocení přirozenosti lesních porostů. Aktuální dokumenty ke stažení zde:  Metodika stanovení přirozenosti lesů v ČR (2018), vč. příloh Tabulka 1 (forumulář hodnocení), Tabulka 2 (soubory lesních typů).

14.6.2018

V pralese (NPR) Salajka bylo provedeno 4. celoplošné měření stromového patra, které navázalo na předešlé cenzy z let 1974, 1994 a 2007.

21.3.2018

V rámci roku českých pralesů byla vydána tisková zpráva na téma exkurze do pralesů. Na rozhlasové stanici ČRo Leonardo Plus byla odvysílaná první ze série reportáží o českých pralesích.

8.1.2018

V bezzásahové lokalitě Kleť (část PR Kleť) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace a publikován ve výzkumné studii, podobně jako na lokalitách Doutnáč (2015), Kostelecké bory a Tajga (2016).

10.7.2017

Data z výzkumné plochy Žofín Forest Dynamics (síť ForestGEO) byla použita do výzkumné studie zveřejněné v časopise Science - více v tiskové zprávě.

23.5.2017

Na výzkumné ploše ForestGEO (25 ha) v jádru Žofínského pralesa začalo opakované celoplošné měření po 5 letech od základního cenzu. Ukončení se předpokládá v srpnu. Předmětem šetření jsou stromoví jedinci s tlouštkou 1 cm a více.

10.3.2017

Probíhá výzkum na 5 plochách (5 x cca 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci z prosince 2014.

19.5.2016

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace - studie zde.

12.5.2016

Nabízíme možnost řešení disertační práce na našem pracovišti. Více informací najdete na informačním letáku