Program "nová bezzásahová území"

Program nová bezzásahová území

Program "nová bezzásahová území" začal v roce 2002 a je ukotven ve "Smlouvě o spolupráci mezi LČR, s.p. a AOPK ČR při vymezování bezzásahových území v lesích a zajištění jejich monitoringu". Naše pracoviště zajišťuje monitoring těchto území.

Vlastní smlouvu najdete zde [pdf: 4,5 MB].