Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

15.3.2015

V pralese Ranšpurk (22.25 ha) proběhla na jádrovém území (4 ha) podrobná inventarizace stromového patra technologií pozemního laserového skenování a současně i Field-Map, obojí v rámci projektu GAČR P504/13-27454S.

23.10.2014

Naše nová programová aplikace 3D Forest byla zveřejněna a zčásti zpřístupněna fóru uživatelů.

18.4.2014

V dubnu bylo dokončeno 3. měření (1958, 2004) stromového patra na tzv. Chmelařově výzkumné ploše "A" (2,6 ha) v západní části národní přírodní rezervace.

31.7.2013

V rámci projektu GAČR P504/13-27454S byla provedena revize stromového patra na lokalitě Stožec-Medvědice (NP Šumava). Jde o celkově 3. podrobné měření lokality (1974, 1998, 2013).

28.2.2013

Nabízíme možnost řešení vědeckých prací - bakalářských, diplomových a disertačních. Seznam témat najdete zde.

28.2.2013

Pokračujeme v řešení bilaterálních projektů AMVIS LH12038 | LH12039 terénními šetřeními v USA (Maryland, Virginia | Michigan).