Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

15.1.2016

...na brigády, bakalářské, diplomové a disertační práce. Více na poutači.

11.1.2016

Upoutávku na obsah předmětu Disturbance v lesních ekosystémech na MENDELU v Brně pro letní semestr 2016 najdete zde.

30.7.2015

V minulých dnech proběhl také sběr pedologických dat v Rumunsku (pohoří Calimani) pro projekt GAČR P504/15-14840S.

23.7.2015

Právě bylo úspěšně realizováno pozemní laserové skenování lesních porostů na výzkumné ploše Wind River (USA, st. Washington).

13.4.2015

V Žofínském pralese na ploše Žofín ForestGEO (25 ha) úspěšně proběhlo pozemní laserové skenování vybrané části porostu (5 ha) v rámci projektu GAČR P504/13-27454S.

15.3.2015

V pralese Ranšpurk (22.25 ha) proběhla na jádrovém území (4 ha) podrobná inventarizace stromového patra technologií pozemního laserového skenování a současně i Field-Map, obojí v rámci projektu GAČR P504/13-27454S.

23.10.2014

Naše nová programová aplikace 3D Forest byla zveřejněna a zčásti zpřístupněna fóru uživatelů.

18.4.2014

V dubnu bylo dokončeno 3. měření (1958, 2004) stromového patra na tzv. Chmelařově výzkumné ploše "A" (2,6 ha) v západní části národní přírodní rezervace.

31.7.2013

V rámci projektu GAČR P504/13-27454S byla provedena revize stromového patra na lokalitě Stožec-Medvědice (NP Šumava). Jde o celkově 3. podrobné měření lokality (1974, 1998, 2013).

28.2.2013

Nabízíme možnost řešení vědeckých prací - bakalářských, diplomových a disertačních. Seznam témat najdete zde.