Doutnáč - výsledky opakované inventarizace

19.5.2016

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace - studie zde.