Monitoring 2020: Rašeliniště Jizery, Mionší

Právě probíhají měření na lokalitách Rašeliniště Jizery (103 ha) a Mionší (167 ha) v rámci programu Nová bezzásahová území. Metodou statistické inventarizace zajišťujeme monitoring území podle smlouvy mezi VÚKOZ, v. v. i. a AOPK ČR.

23.5.2017

Na výzkumné ploše ForestGEO (25 ha) v jádru Žofínského pralesa začalo opakované celoplošné měření po 5 letech od základního cenzu. Ukončení se předpokládá v srpnu. Předmětem šetření jsou stromoví jedinci s tlouštkou 1 cm a více.

10.3.2017

Probíhá výzkum na 5 plochách (5 x cca 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci z prosince 2014.

19.5.2016

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace - studie zde.

12.5.2016

Nabízíme možnost řešení disertační práce na našem pracovišti. Více informací najdete na informačním letáku

21.4.2016

V minulých dnech byla na výzkumné ploše Žofín ForestGEO instalována klimatická stanice. Lze sledovat aktuální hodnoty, archivovaná data i chod základních charakteristik za poslední období.

29.2.2016

Upozorňujeme na konferenci "České národní parky 2016", která se koná v září 2016 - podrobnosti naleznete zde.

15.1.2016

...na brigády, bakalářské, diplomové a disertační práce. Více na poutači.

11.1.2016

Upoutávku na obsah předmětu Disturbance v lesních ekosystémech na MENDELU v Brně pro letní semestr 2016 najdete zde.

30.7.2015

V minulých dnech proběhl také sběr pedologických dat v Rumunsku (pohoří Calimani) pro projekt GAČR P504/15-14840S.

23.7.2015

Právě bylo úspěšně realizováno pozemní laserové skenování lesních porostů na výzkumné ploše Wind River (USA, st. Washington).