Měření v NP Podyjí

10.3.2017

Probíhá výzkum na 5 plochách (5 x cca 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci z prosince 2014.