Salajka

14.6.2018

V pralese (NPR) Salajka bylo provedeno 4. celoplošné měření stromového patra, které navázalo na předešlé cenzy z let 1974, 1994 a 2007.