Dendrometrie v NPR Praděd

6.9.2021

Dokončujeme podrobná dendrometrická šetření na lokalitách Eustaška (4.5 ha, 4. cenzus) a Bílá Opava (3.0 ha, 3. cenzus) v NPR Praděd. Opakovaná měření zastřešuje dlouhodobá smlouva mezi AOPK ČR a VÚKOZ, v. v. i.