National Science Review

1.6.2021

V novém článku v National Science Review (Li et al.,2021, DOI: 10.1093/nsr/nwaa244) využívajícím data z ForestGEO plochy v Žofínském pralese jsme ve spolupráci s čínskými kolegy představili  novou metodu výpočtu interakcí vyššího řádu na úrovni individuálních stromů. Jedná se o první aplikaci interakcí vyššího řádu při zkoumání vztahů v lesním porostu, kdy se do interakcí započítává velikost a vzdálenost jednotlivých stromů.