Novinky

21.04.2016

V minulých dnech byla na výzkumné ploše Žofín ForestGEO instalována klimatická stanice. Lze sledovat aktuální hodnoty, archivovaná data i chod základních charakteristik za poslední období.

15.01.2016

...na brigády, bakalářské, diplomové a disertační práce. Více na poutači.

11.01.2016

Upoutávku na obsah předmětu Disturbance v lesních ekosystémech na MENDELU v Brně pro letní semestr 2016 najdete zde.

30.07.2015

V minulých dnech proběhl také sběr pedologických dat v Rumunsku (pohoří Calimani) pro projekt GAČR P504/15-14840S.

23.07.2015

Právě bylo úspěšně realizováno pozemní laserové skenování lesních porostů na výzkumné ploše Wind River (USA, st. Washington).

13.04.2015

V Žofínském pralese na ploše Žofín ForestGEO (25 ha) úspěšně proběhlo pozemní laserové skenování vybrané části porostu (5 ha) v rámci projektu GAČR P504/13-27454S.

15.03.2015

V pralese Ranšpurk (22.25 ha) proběhla na jádrovém území (4 ha) podrobná inventarizace stromového patra technologií pozemního laserového skenování a současně i Field-Map, obojí v rámci projektu GAČR P504/13-27454S.

23.10.2014

Naše nová programová aplikace 3D Forest byla zveřejněna a zčásti zpřístupněna fóru uživatelů.

Stránky