Novinky

28.02.2013

Nabízíme možnost řešení vědeckých prací - bakalářských, diplomových a disertačních. Seznam témat najdete zde.

28.02.2013

Pokračujeme v řešení bilaterálních projektů AMVIS LH12038 | LH12039 terénními šetřeními v USA (Maryland, Virginia | Michigan).

Stránky