PRALESNÍ TÝM MODRÁ KOČKA

DOKTORANDI U MODRÉ KOČKY

S LÁSKOU VZPOMÍNÁME

na kolegyně a kolegy, kteří v našem týmu pracovali:

PRALESNÍ UČITELÉ

Antonín BUČEK, doc., Ing., CSc. (1942-2018)

Od počátku podporoval náš projekt - morálně i četnými radami při konzultacích. Vedl jako školitel doktorské studium dvou členů týmu na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně.

Igor MÍCHAL, Ing., CSc. (1932-2002)

Jakožto náš bývalý kolega v AOPK ČR má zásadní podíl na formování našich odborných znalostí - ať už četnými konzultacemi, neustálým zásobováním odbornou literaturou či korekturami našich prvních článků do vědeckých časopisů. Neúnavný podporovatel našeho snažení v začátcích a neuvěřitelně skromný kolega v pokročilejších fázích projektu. Svým myšlenkovým a vědomostním rozhledem se stal těžko dosažitelným vzorem.

Eduard PRŮŠA, Ing., CSc. (1921-2002)

Otec zakladatel, kvůli kterému "to všechno začalo". Při prvním setkání (1993) ani nebylo možno uvěřit, že nikdo dosud na jeho práci nenavázal. Při prvních terénních šetřeních v Ranšpurku (1994) jsme pochopili proč. Neúnavný rádce, nezištný pomocník v nesnázích a neuvěřitelný optimista. Předal nám vše bez nároku na cokoliv. Především přesvědčení, že vize lze naplňovat i za velmi nepřejících okolností.

PRALESNÍ TÝM MODRÁ KOČKA V OBRAZECH