Databanka přirozených lesů ČR

BIODIVERZITA

V roce 2009 byla zahájena spolupráce na téma biodiverzita v pralesovitých rezervacích a v lokalitách přirozených lesů. Náplň úkolu zajišťuje oddělení indikátorů biodiverzity VÚKOZ, v.v.i.

Metodiku pro doplňování dat o saproxylických broucích do DPL najdete zde [pdf: 65 kB]

Přehled zkoumaných lokalit najdete zde

Předběžné a průběžné zprávy za období 2009 - 2011 najdete zde

Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2009 nejdete zde [pdf: 990 kB]
Závěrečnou zprávu o šetřeních v roce 2011 nejdete zde [pdf: 450 kB]