Výzkum

PARTNEŘI

 

SPOLUŘEŠITELÉ

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
VÚLHM, v.v.i.
IFER, Ltd.
LDF MENDELU v Brně

 

VÁŽENÍ TUZEMŠTÍ PARTNEŘI

AOPK ČR
Lesy ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Jiří Zahradníček
FLD ČZU
Národní park České Švýcarsko
Národní park Podyjí
Národní park Šumava
Krkonošský národní park

 

VÁŽENÍ ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI

ForestGEO
EFI
Michigan State University
University of Kentucky
Utah State University