Databanka přirozených lesů ČR

VSTUPNÍ INFORMACE

Každému návštěvníkovi stránky www.pralesy.cz doporučujeme seznámit se s informacemi zde. Zájemce o vznik a strukturu dat by měl najít vše potřebné v metadatovém oddíle Tvorba a správa dat. Na stránce Terminologie najde terminologickou výbavu pro správné pochopení dalších souvislostí. Část s názvem Historie vzniku lesních rezervací pojednává o vzniku a vývoji lesních rezervací u nás.