Výuka a studenti

VÝUKA NA LDF MENDELU V BRNĚ

Dynamika a management přirozených lesů temperátní zóny Evropy

1. Vývoj vegetace v geologické minulosti

23.09.2009 - P. Šamonil


2. Historie vlivu člověka na lesy

Příloha: Rotation of fir and beech in Carpathians – Developmental Cycle or Linear Trend?

30.09.2009 - T. Vrška


3. Historie výzkumu přirozených lesů

07.10.2009 - L. Hort


4. Současné metody terestrického výzkumu - sběr, zpracování a interpretace dat

14.10.2009 - K. Král


5. Současné metody výzkumu - využití GIS a DPZ

Příloha: Exaktní vylišení vývojových stadií...na modelovém území Žofínský prales

21.10.2009 - K. Král

Příloha: Výběr studijních ploch - Fytocenologická databáze, Pedobáze

21.10.2009 - P. Šamonil


6. Koncepty dynamiky přirozených lesů temperátní zóny Evropy

04.11.2009 - T. Vrška


7. Disturbance

11.11.2009 - P.Šamonil


8. Dřevinné patro - koloběh dendromasy v jednotlivých vegetačních typech

18.11.2009 - L. Hort


9. Monitoring přirozených lesů v ČR

Příloha: Bezzásahová území. Samovolný vývoj lesa - kolik a proč?

25.11.2009 - T. Vrška


10. Půdotvorné faktory a pedogeneze v přirozených lesích

02.12.2009 - P.Šamonil


11. Management lesů ve zvláště chráněných územích

Studie 1: Péče o les v NP Podyjí - teoretická východiska a praktické úkázky

Studie 2: Koncept divočiny v Evropě

Studie 3: Samovolný vývoj a přirozenost horských smrčin v Evropě aneb Jeseníky národním parkem?

09.12.2009 - T. Vrška