Novinky

31.7.2013

V rámci projektu GAČR P504/13-27454S byla provedena revize stromového patra na lokalitě Stožec-Medvědice (NP Šumava). Jde o celkově 3. podrobné měření lokality (1974, 1998, 2013).

28.2.2013

Nabízíme možnost řešení vědeckých prací - bakalářských, diplomových a disertačních. Seznam témat najdete zde.

28.2.2013

Pokračujeme v řešení bilaterálních projektů AMVIS LH12038 | LH12039 terénními šetřeními v USA (Maryland, Virginia | Michigan).