TVORBA A SPRÁVA DAT

Naprostá většina údajů, dat a informací o přirozených lesích je vedena, získávána nebo konvertována do digitální podoby. V analogové podobě dosud přetrvává část fotoarchivu, některé grafické materiály z předchozích výzkumů publikovaných zejména v 70. letech 20. století. Podle důležitosti jsou postupně digitalizovány i některé z uvedených analogových materiálů.

Data jsou soustředěna v tzv. Databance přirozených lesů v ČR, která má pro účel webu dvě podoby:

  1. Konkrétní údaje o jednotlivých lokalitách přirozených lesů najdete na zvláštní stránce Lokality.
  2. Na této stránce najdete druhou podobu databanky - metadata nebo metainformace k výše uvedeným konkrétním datům.

Autor: Dušan ADAM