OKRUHY DAT V DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ

Digitální data jsou podle své povahy spravována v těchto oddílech Databanky:

 • OdkazData GIS (prostorově vztažená data o lokalitách přirozených lesů, o inventarizačních plochách, o mapovaných areálech, o stromech)
 • OdkazFotobanka (fotoarchiv opatřený s metadatovou databází s vazbou na databáze v GIS)
 • OdkazPedobáze (databázová aplikace s vazbou na databáze v GIS)
 • OdkazDendrobáze (databáze převzaté ze stromové/kmenové vrstvy GIS, upravené, analyzované)
 • OdkazFytobáze
 • OdkazVstupní texty pro výzkum (literatura a prameny)
 • OdkazVýstupní texty výzkumu (publikace vlastní, spoluautorské)
 • OdkazIndividuální data (např. obnovní management, plány péče apod.)
 • OdkazOstatní data

Organizační struktura Databanky víceméně odpovídá struktuře tohoto webu.

Data v Databance lze rozlišit na:

 • OdkazData základní (tabelární a geografické informace z dotazníkového šetření)
 • OdkazData nadstavbová (vyhodnocení dotazníkových šetření, syntézy dat, typologické analýzy apod.)