Novinky

14.06.2018

V pralese (NPR) Salajka právě probíhá 4. celoplošné měření stromového patra, které navazuje na předešlé cenzy z let 1974, 1994 a 2007.

21.03.2018

V rámci roku českých pralesů byla vydána tisková zpráva na téma exkurze do pralesů. Na rozhlasové stanici ČRo Leonardo Plus byla odvysílaná první ze série reportáží o českých pralesích.

08.01.2018

V bezzásahové lokalitě Kleť (část PR Kleť) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace a publikován ve výzkumné studii, podobně jako na lokalitách Doutnáč (2015), Kostelecké bory a Tajga (2016).

10.07.2017

Data z výzkumné plochy Žofín Forest Dynamics (síť ForestGEO) byla použita do výzkumné studie zveřejněné v časopise Science - více v tiskové zprávě.

23.05.2017

Na výzkumné ploše ForestGEO (25 ha) v jádru Žofínského pralesa začalo opakované celoplošné měření po 5 letech od základního cenzu. Ukončení se předpokládá v srpnu. Předmětem šetření jsou stromoví jedinci s tlouštkou 1 cm a více.

10.03.2017

Probíhá výzkum na 5 plochách (5 x cca 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci z prosince 2014.

19.05.2016

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace - studie zde.

12.05.2016

Nabízíme možnost řešení disertační práce na našem pracovišti. Více informací najdete na informačním letáku

Stránky