Novinky

10.03.2017

Začalo dendrometrické měření na 5 plochách (5 x 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci (prosinec 2014).

01.02.2017

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace a publikován ve výzkumných studiích.

19.05.2016

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace - studie zde.

12.05.2016

Nabízíme možnost řešení disertační práce na našem pracovišti. Více informací najdete na informačním letáku

21.04.2016

V minulých dnech byla na výzkumné ploše Žofín ForestGEO instalována klimatická stanice. Lze sledovat aktuální hodnoty, archivovaná data i chod základních charakteristik za poslední období.

15.01.2016

...na brigády, bakalářské, diplomové a disertační práce. Více na poutači.

11.01.2016

Upoutávku na obsah předmětu Disturbance v lesních ekosystémech na MENDELU v Brně pro letní semestr 2016 najdete zde.

30.07.2015

V minulých dnech proběhl také sběr pedologických dat v Rumunsku (pohoří Calimani) pro projekt GAČR P504/15-14840S.

Stránky