KMENOVÝ DATOVÝ MODEL - POPISOVÉ ATRIBUTY

DATA GIS V DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ: KMENOVÝ DATOVÝ MODEL - POPISOVÉ ATRIBUTY

Atribut Význam atributu
STROM_ID jednoznačný identifikátor stromu
KMEN_ID číslo kmene v rámci stromu (spolu se STROM_ID jednoznačný identifikátor kmene)
DREVINA druh (kódování dle metodiky Lesporojekt)
CH_POLOHA poloha kmene (stojící, ležící)
CH_TVAR vitalita/tvar kmene (zdravý bez zlomu, živý zlom, pahýl, souš, vývrat)
CH_ORIENT orientační znak kmene (chůdovité kořeny, boule, zřetelné prohnutí)
CH_ROZKLAD úroveň dekompozice (tvrdý, nahnilý, rozpadlý)
VYSKA výška stromu (jen pro stojící)
DELKA délka stromu (jen pro ležící)
VYCETNI_TL výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene
VRCHOL_TL vrcholová tloušťka kmene (týká se pouze živých zlomů a pahýlů)
VYCETNI_T3 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.3
VYR_VYSKA vyrovnaná výška kmene (dopočtená z výškového grafikonu)
ZAKLADNA kruhová výčetní základna kmene
OBJEM objem kmene