Alois Zlatník

Po dlouhé přestávce, která dokazovala vizionářskou předvídavost Josefa Johna, započal s velmi podrobnými a rozsáhlými výzkumy v oblasti Východních Karpat (tehdy Československá republika, dnes Ukrajina) prof. RNDr. Ing. Alois Zlatník, DrSc., významná osobnost lesnické fakulty tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně.

Pop Ivan 1935 - vzorní plocha č. 13, trvalý čtverec č. 24

V letech 1932-34 provedl šetření pedologická, fytocenologická a dendrometrická na třech lokalitách (Stužica, Javorník, Pop Ivan), přičemž na každé měl umístěno několik tzv. vzorních ploch rozličných velikostí (3-8 ha). Na těchto plochách konal ještě řadu podrobných šetření (podrobný výzkum synuzie bylin na fixovaných čtvercích apod.). Výsledky byly souhrnně zpracovány a publikovány (ZLATNÍK 1935, 1938).

Pop Ivan 1935 - vzorní plocha č. 11 - mapa vegetace

Následně po 60 letech (v období 1996-1998) se podařilo badatelskému týmu Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně nalézt původní hranice několika ploch v oblasti Popa Ivana (vzorní plocha 11) a Javorníku (vzorní plochy 6 a 7) a zopakovat na nich kompletní šetření. Počínaje rokem 1997 probíhají výzkumné práce ve spolupráci s oddělením ekologie lesa AOPK ČR. V období 2002-2005 byly dále identifikovány vzorní plochy 5, 12, 13, 14 a na nich provedena opakovaná šetření.

Literatura