Literatura - výzkum

Batelka, J., 1975. Porostní struktura a přirozená obnova pralesovité rezervace Klučí. Lesnictví 21, 767 - 791.

Batelka, J., Boháček, R., 1976. Porostní struktura a přirozená obnova pralesovité rezervace Loučky na Českomoravské vrchovině. Acta Musei Silesiae – series Dendrologia 25, 145 – 156.

Batelka, J., 1979. Zhodnocení vývoje porostní struktury a dřevinné skladby pralesa Bumbálka. Lesnictví 25, 531 - 550.

Bíba, M., 1978. Státní přírodní rezervace Velká hora na Karlštejnsku, vývoj, stav a výhled. [Ph.D. thesis]. Vědecký lesnický ústav v Kostelci nad Černými lesy.

Göppert, H. R., 1868. Skizzen zur Kenntniss der Urwälder Schlesiens und Böhmens. E. Blochmann & Sohn, Dresden.

Chmelař, J., 1957. Studie o vývoji jedle v podmínkách přirozeného, člověkem neovlivněného lesa, jako příspěvek k řešení otázky celkového ústupu jedle. [Ph.D. thesis]. Depon. in: knihovna Úst. les. bot., dendr. a typol. LDF MZLU Brno.

Chmelař, J., 1958. Ústup jedle v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Acta dendrologica Čechoslovaca I, 6-20.

Chmelař, J., 1959. Přirozená obnova jedle (Abies alba Mill.) v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Lesnictví 5, 225-238.

Míchal, I., 1983. Dynamika přírodního lesa I-VI. Živa 31, 8-13, 48-53, 85-88, 128-133, 163-168, 233-238.

Moucha, P., 1978. Ekologická kritéria péče o přirozená lesní společenstva v navrhované Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Ph.D. thesis]. Vědecký lesnický ústav v Kostelci nad Černými lesy.

Odehnalová, P., 2001. Dynamika lesních společenstev v přírodní rezervaci V Klučí. [Diplomová práce]. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU, Brno.

Okáč, F., 1984. Dřevinná skladba porostů Státní přírodní rezervace Jiřina. Bohemia centralis 13, 183-199.

Nožička, J., 1958. Z historie boubínského pralesa. Ochrana přírody 13, 144-149.

Nožička, J., 1959. Snahy o přirozenou obnovu lesa a vznik prvních lesních rezervací. Lesnictví 5, 249-252.

Pišta, F., 1972. Lesní společenstva šumavského pralesa. Lesnictví 18, 415 - 437.

Pišta, F., Průša, E., 1974. Milešický prales. Lesnictví 20, 313 - 343.

Průša, E., 1974. Prales Cahnov. Lesnictví 20, 731-756.

Průša, E., 1975. Prales Ranšpurk. Lesnictví 21, 399-428.

Průša, E., Holuša, J., 1976. Prales Razula. Lesnictví 22, 343-368.

Průša, E., 1976. Prales Bílá Opava. Lesnictví 22, 37-55.

Průša, E., 1977. Pralesovitý porost Stožec-Medvědice. Lesnictví 23, 421-444.

Průša, E., Vokoun, J., 1984. Lesní společenstva a stromové patro Žofínského pralesa. Lesnictví 30, 1029-1048.

Průša, E., 1985a. Die böhmischen und mährischen Urwälder - ihre Struktur und Ökologie. Academia, Praha.

Průša, E., 1985b. Státní přírodní rezervace Kohoutov, její ekologie a struktura. Lesnictví 31, 989 - 1016.

Průša, E., 1988. Vývoj stromového patra Žofínského pralesa za období 1975-1987. Lesprojekt, Brandýs nad Labem.

Průša, E., 1989. Boubínský prales, jeho ekologie a struktura v letech 1972-1988. Lesprojekt, Brandýs nad Labem.

Průša, E., 1990. Přirozené lesy ČR. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Řehák, J., 1959. Struktura porostů Boubínského pralesa a přirozená obnova hlavních dřevin. Lesnictví 5, 119 - 138.

Řehák, J., 1962. Některé nové poznatky ze studia přirozených lesů. [Ph.D. thesis]. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav-Strnady.

Řehák, J., 1963. Poznatky ze studia přirozených lesů rezervace Mionší a jejich využití v podrostním hospodářství. [Final Report of the Research]. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav-Strnady.

Řehák, J., 1964. Růstové změny v přirozených lesích rezervace Boubínský prales. [Final Report of the Research]. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav-Strnady.

Staněk, T., 1989. Komparativní výzkum významných pralesovitých reliktů v ČSR. [Ph.D. thesis]. Lesnická fakulta VŠZ, Brno.

Staněk, T., Barták, M., 1989. Strukturální analýza pralesa Cahnov v ekosystému jihomoravského lužního lesa. Lesnictví 35, 507-520.

Vacek, S., 1981. Věková struktura autochtonní smrčiny v Krkonoších. Lesnictví 27, 213 - 228.

Vacek, S., 1990. Analýza autochtonních smrkových populací na Strmé stráni v Krkonoších. Opera corcontica 27, 59 - 103.

Vacek, S., Balcar, Z., Jurásek, A., 1984. Struktura původních bučin ve východních Krkonoších. Lesnictví 30, 767 - 782.

Vacek, S., Vašina, V., Mareš, V., 1987. Analýza autochtonních smrkových porostů SPR V bažinkách. Opera corcontica 24, 95 - 132.

Vacek, S., Vašina, V., Mareš, V., 1988. Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráň. Opera corcontica 25, 13 - 55.

Vacek, S., Chroust, L., Souček, J., 1994. Produkční analýza autochtonní smrčiny. Lesnictví - Forestry 40, 457 - 469.

Vacek, S., Chroust, L., Souček, J., 1996. Produkční analýza autochtonních bučin.Lesnictví - Forestry 42, 54 - 66.

Vaněk, M., 1990. 30 let vývoje boubínské pralesovité rezervace. Správa CHKO Šumava, Vimperk.

Vrška, T., 1996. (Pra)les Diana. Lesnictví-Forestry 42, 393 - 413.

Vrška, T., 1997a. Prales Cahnov po 21 letech. Lesnictví-Forestry 43, 155-180.

Vrška, T., 1997b. Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací ČR na příkladě rezervací Cahnov-Soutok a Diana. [Ph.D. thesis]. Lesnická a dřevařská fakulta MZLU, Brno.

Vrška, T.,1998a. Prales Salajka po 20 letech (1974-1994). Lesnictví-Forestry 44, 153 – 181.

Vrška, T., 1998b. Prales Ranšpurk po 21 letech (1973-1994). Lesnictví-Forestry 44, 440 – 473.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., 1999. Prales Žákova hora po 21 letech (1974-1995). Journal of Forest Science 45, 392-418.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., 2000. Prales Polom po 22 letech (1973-1995). Journal of Forest Science 46, 151-178.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D., 2000. Prales Mionší – historický vývoj a současný stav. Journal of Forest Science 46, 411-424.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D., 2001a. The Razula virgin forest after 23 years (1972-1995). Journal of Forest Science 47, 15-37.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D., 2001b. Milešice virgin forest after 24 years (1972-1996). Journal of Forest Science 47, 555-666.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D., 2001c. Boubín virgin forest after 24 years (1972-1996) – development of wood layer. Journal of Forest Science 47, in print.

Vrška, T., Hort, L., Adam, D., Odehnalová, P., Horal, D., 2001. Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic I – The Bohemian-Moravian Upland (Polom, Žákova hora Mt.). Academia, Praha, in print.

Vrška, T., Hort, L., Adam, D., Odehnalová, P., Horal, D., 2002. Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – The lowland floodplain forests (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk). Academia, Praha, in print.

Vyskot, M., 1959. Druhová a prostorová skladba Lanžhotského pralesa a poměry přirozené obnovy. Lesnictví 5, 157-174.

Vyskot, M., 1968a. Pralesovitá rezervace Boubín na Šumavě. Lesnictví 2, 17.

Vyskot, M., 1968b. Porostní struktura a přirozená obnova v pralesovité rezervaci Bumbálka. Lesnický časopis 14, 607 - 620.

Vyskot, M., 1975. Populace pralesovitého charakteru v oblasti Plešného jezera na Šumavě. [Final Report of the Research]. Lesnická fakulta VŠZ, Brno.

Vyskot, M., 1976. Analýza porostní struktury a přirozené obnovy v pralesovitých rezervacích Boubín, Bumbálka, Lanžhot. [Dílčí závěrečná výzkumná zpráva]. Lesnická fakulta VŠZ, Brno.

Vyskot, M., 1981. Československé pralesy. Academia, Praha.

Vyskot, M., 1985. Struktura a vývoj pralesovité rezervace Roštýn. Lesnictví 31, 387 - 410.

Zlatník, A., Zvorykin, I., 1935. Studie o státních lesích na Podkarpatské Rusi. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, sv. 127, Brno.

Zlatník, A., Korsuň, F., Kočetov, F., Kseneman, M., 1938. Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, sv. 152, Brno.