Stanislav Vacek a spolupracovníci

V rámci vědecké činnosti VÚLHM – výzkumné stanice Opočno probíhá dlouhodobé sledování vývoje ve vybraných lokalitách krkonošských autochtonních bučin a smrčin pod vedením Prof. RNDr. Stanislava Vacka, DrSc.

KRNAP - V bažinkách - Vackova TVP č. 2b (výřez)

Na lokalitách Rýchory a Boberská stráň probíhá na serii 6 TVP (každá 0,25 ha) sledování vývoje původních horských bučin (VACEK et al. 1984; VACEK et al. 1988; VACEK et al. 1996) a na lokalitě Strmá stráň na 5 TVP sledování vývoje původních horských smrčin (VACEK 1981, 1990; VACEK et al. 1994), doplněné o výzkum původních bukových smrčin na dvou TVP na lokalitě V bažinkách (VACEK et al. 1987).

Literatura