Úvod - výzkum

S nástupem nového tisíciletí, v roce 2001, jsme si připomněli významné výročí české lesnické vědy – 150 let od prvních podrobných šetření v pralesovitých porostech, jejichž cílem bylo poznání dynamiky původních lesů (pralesů) a následné využití získaných poznatků pro jejich ochranu i pro pěstební praxi v hospodářském lese.

Novodobý výzkum nebyl v ČR nikdy dlouhodobě a systémově koordinovaný. Prováděly jej univerzity, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, organizace státní ochrany přírody či jednotlivci z vlastního zájmu a nadšení. To vedlo a vede ke značné roztříštěnosti informací o celé problematice a ztěžuje zájemcům studium literárních pramenů. Na stránkách  Historie výzkumu a monitoringu se snažíme stručně shrnout uvedenou problematiku za uplynulých více než 150 let a poskytnout přehled související literatury.