Grybla

Kód lokality
950
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Grybla
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
19.78
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
53.90
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n