Hrby

Kód lokality
572
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Hrby
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
13.34
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
27.15
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1978