Žofínský prales

Kód lokality
544
Přírodní lesní oblast
Novohradské hory
Kategorie
národní přírodní rezervace / National nature reserve
Název
Žofínský prales
Kraj
Jihočeský / South Bohemian Region
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření) / research (all-area research based inventory)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
83.48
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
16.64
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
100.12
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1838
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0