Kaňon Labe - Pod Labskou strání

Kód lokality
50024
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
není CHÚ
Název
Kaňon Labe - Pod Labskou strání
VZCHÚ
CHKO Labské pískovce
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
15.70
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1985
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a