Rejvíz

Kód lokality
371
Přírodní lesní oblast
Předhoří Hrubého Jeseníku
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Rejvíz
VZCHÚ
CHKO Jeseníky
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
68.31
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
120.54
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
331.37
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1969
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n