Červené blato

Kód lokality
2465
Přírodní lesní oblast
Jihočeské pánve
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Červené blato
VZCHÚ
CHKO Třeboňsko
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
39.08
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
292.45
Výměra (ha) - nelesní část lokality
3.26
Výměra (ha) - celkem
334.79
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1955
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0