Čertova stěna - Luč

Kód lokality
2461
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Čertova stěna - Luč
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
80.43
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
125.45
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1934