Černé a Čertovo jezero - Jezerní hora

Kód lokality
2451
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Černé a Čertovo jezero - Jezerní hora
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Plzeňský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
249.23
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
249.23
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1905
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0