Bukačka

Kód lokality
2437
Přírodní lesní oblast
Orlické hory
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Bukačka
VZCHÚ
CHKO Orlické hory
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
28.28
Výměra (ha) - nelesní část lokality
2.66
Výměra (ha) - celkem
49.73
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n