Vlhošť

Kód lokality
1908
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Vlhošť
VZCHÚ
CHKO Kokořínsko
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
5.89
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
30.69
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
80.68
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
2004
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2004
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a